Kategorier
Solceller

Solceller på kontors- och fabrikstak

Ett företag som vill stärka sitt varumärke och framstå som miljövänligt kan producera sin egen elektricitet genom att installera solceller på företagets tak.

De flesta företag vill idag stärka sin image och framhålla sig som hållbara och miljövänliga. Ibland kan det vara svårt att tyda deras slogans som kan upplevas som något krampaktigt. För ett företag gäller att ord och handling hänger ihop. Då blir budskapet trovärdigt. Producerande företag kan exempelvis berätta att de lämnat den fossila eran bakom sig.

Hur gör man då för att lämna sitt beroende av fossila energikällor? Ett sätt är att värma upp sina lokaler med värmepump som i sin tur drivs av solenergi. Då förbättras företagets image gentemot marknaden samtidigt som företagets kostnader sänks. Företagets kalkyler blir också säkrare eftersom elkostnaderna inte kommer att fluktuera från den ena dagen till den andra.

Solceller och produktkalkyler

Andreas arbetar som ekonomichef i ett företag som tillverkar livsmedel som säljs via handelns frysdiskar. Företagets förpackningar hjälper till att bygga upp bolagets varumärke. Och visst vill företaget framstå som ett modernt och hållbart företag. Andreas har dock ett annat problem eftersom han ansvarar för företagets produktkalkyler. Kostnaderna för energi utgör en väsentlig del av produktkostnaden. Inte minst kostar det att frysa in produkter.

Vid ett ledningsgruppsmöte meddelar han att försäljningspriserna måste höjas. Försäljningschefen går i taket. “Vi har ju precis lämnat in offerter till två detaljhandelskedjor”, förklarar han. “Vad är det som gör att våra produktkalkyler inte håller och hur löser vi problemet?” frågar företagets VD. Andreas har bra på fötterna och förklarar: “Mitt förslag är att vi undersöker förutsättningarna att producera egen elektricitet på våra tak genom att installera solceller”. “Då kommer vi att få bättre grepp om våra produktkostnader och mina kalkyler blir säkrare”, fortsätter han. “Dessutom kommer vi att framstå som ett miljövänligt företag”.

Hitta passande solceller för dina behov hos https://www.solarwork.se/.