Kategorier
Okategoriserade

Underhållsplaner ger många fördelar 

Vad, när, hur? Dessa tre frågor utgör ofta grunden då det kommer till underhållsplaner och det handlar också om att svaren på dessa frågor ger enorma fördelar till fastighetsägare och BRF:er. Med rätt underhållsplan så kan man spara pengar, man kan spara en massa tid och man kan skapa en sund ekonomi både för stunden och långt in i framtiden. Underhållsplaner är ett viktigt verktyg som man, helt enkelt, måste ha i verktygslådan om man äger fastigheter. 

Fastigheterna i exempelvis en BRF är, utan tvekan och väldigt givet, de största ekonomiska tillgångarna man har. En fastighet kräver emellertid underhåll och det handlar dessutom om en massa rum, detaljer och bostäder som samtliga faller under samma flagg. 

Negligeras underhållet så faller värdet på fastigheten och detta kan dessutom gå ganska fort. Genom underhållsplaner så skapas en situation där man vet vad som ska göras, när det ska ske – och hur mycket det ska kosta. Vad, när, hur – exakt som texten inleddes med. 

Underhållsplaner minimerar risken för akuta skador 

En underhållsplan blir en slags långsiktig checklista där man hela tiden kan följa en prioriteringslista. När är det dags att byta taket – och hur hög blir den kostnaden? Hur länge håller ventilationen – och hur mycket kommer ett byte att kosta? När ska tvättstugan renoveras – och så vidare? 

De mer akuta åtgärderna prioriteras, åtgärdas och bockas av. Detta gör att de akuta skadorna kan undvikas och att man genom detta också sparar en massa pengar. En BRF kan, genom en skräddarsydd underhållsplan, hela tiden ligga steget före genom att vidta åtgärder innan problem växer sig stora och blir dyra att hantera. 

Detta är den stora fördelen med underhållsplaner. Man kör bilen och bestämmer själv riktningen för resan snarare än att sitta i baksätet och hoppas på det bästa. Akuta skador och akuta kostnader kan vara extremt onödiga då de flesta faktiskt kan undvikas genom en mer gedigen underhållsplan.

Kategorier
Okategoriserade

Vajersågning – fördelar med professionell hjälp 

I samband med att man ska förbereda för en byggnation så kan marken bjuda på överraskningar. Det kan innebära att man inte kan gräva utan att man först måste ta bort berg och större stenpartier. För de flesta så blir sprängning ett givet val, men då handlar det också om ett projekt som kräver absolut gehör för hur man kan göra detta på ett tryggt och säkert sätt. 

Ser man till sprängning så kan omgivningen ta skada och de kraftiga vibrationerna som avges kan skada både grund och material på kringliggande hus. Ett alternativ som ger lika god effekt – men som sker utan risker – är att anlita en stabil partner inom vajersågning. 

Vajersågning är ett effektivt och flexibelt sätt att såga sig genom berg – oavsett vilken bergart det handlar om – och den används vid allt från gruvor vidare till markarbeten och vid exempelvis förberedelse för infrastruktur som broar och tunnlar. 

Välj rätt företag för vajersågning 

Man kan genomföra en vajersågning med raka snitt eller med cirkulära sådana och det möjliggör också att man kan såga sig igenom berg även vid svåråtkomliga, smala passager och områden. Det må låta enkelt, men det handlar om en teknik som få bemästrar. valet av företag inom vajersågning blir avgörande för hur pass säkert – och effektivt – projektet blir. 

Vi skulle därför säga att ditt ansvar ligger i att anlita rätt firma. Var noga med att kontrollera företaget och se över exempelvis hur länge man varit verksamma – erfarenhet är avgörande! – samt hur pass uppdaterad man är gällande sin maskinpark. 

Referenser är något som du måste kolla upp. Var har man arbetat tidigare – och hur har dessa projekt sett ut? Se alltid till att få några nummer att ringa. Med rätt företag är en vajersågning ett bättre och säkrare alternativ än en sprängning. Med fel partner – ja, då kan det kosta mer än det smakar.

Läs mer på www.vajersågning.se

Kategorier
Okategoriserade

Mobila arbetsplattformar – skaffa rätt utbildning

Drömmer du om att få köra lift på arbetet? Att få manövrera olika mobila arbetsplattformar innebär att man också har en kunskap som kan vara guld värd på svenska arbetsplatser – exempelvis inom lager, industrin och byggbranschen. Det handlar emellertid också om att ordet -FÅ- ska uppmärksammas.

För, vill du utföra dessa arbetsuppgifter så måste du också ha ett körkort och delta vid exempelvis en liftutbildning kurs. Gör du det – ja, då kan du ta nästa steg och få exakt det jobb du drömmer om.

Det handlar om ett arbete som sker från hög höjd och bara det kan vara en stor risk och fara. Utöver detta finns även en massa andra risker med arbete från mobila arbetsplattformar. Det gör att det finns lagar, regler och föreskrifter att förhålla sig till och att en av dessa är att man ska ha en adekvat utbildning och ett körkort för att få manövrera och operera exempelvis A1, A3, B1 och B3.

Mobila arbetsplattformar – utbilda dig redan nu

Allt detta ges man om man anmäler sig till en kurs för mobila arbetsplattformar – eller en liftutbildning kurs; allt detta finns över hela Sverige och det handlar, oavsett kurs, om en ganska blygsam kostnad.

Vid en utbildning så blandas teori med praktik. Den första delen fokuserar nästan uteslutande på säkerhet. Vilka risker finns på en arbetsplats, hur kan man minimera dessa – och i vilka situationer bör man vara extra uppmärksam när man opererar exempelvis en saxlift eller en skylift?

Du kan bidra till effektivitet

En annan väsentlig del av utbildningen handlar om att man de facto också får köra en lift och lära sig hur man A) gör detta effektivt och B) på ett säkert sätt. Ser man till det förra så kan man alltså, genom kursen, också bidra till mer effektivitet och därmed också en större vinst på sin arbetsplats. Utöver detta så ges man även kunskaper i att kontrollera liftarna samt i hur föreskrifterna vad gäller säkerhet egentligen ser ut.

En kurs för mobila arbetsplattformar är, genom allt detta, heltäckande och ger dig kunskap för livet – och kunskap som, genom ökad säkerhet, kan rädda liv.

Kategorier
Okategoriserade

Renovering med stambyte i Stockholm

Att tvingas göra stambyte i en fastighet kan ge kalla kårar för både boende och fastighetsägare, men för stambyte i Stockholm finns proffs att tillgå.

När avloppssystemet i en fastighet börjar ge upp till följd av ålderskrämpor eller dåligt underhåll har en fastighetsägare inte många alternativ att välja bland. När problemen börjar dyka upp med diskvatten som inte vill rinna ut tillräckligt snabbt eller när det börjar lukta illa från golvbrunnar, är det bäst att undersöka rörens tillstånd.

Undersökning av rörledningar kan göras med hjälp av en specialkamera som förs in i avloppsledningarna. Bilderna från en sådan inspektion ger besked om det finns problem och i så fall var de är lokaliserade. Ibland kan man slippa undan med att skadade rördelar byts ut samt att rören därefter spolas med varmt vatten och högt tryck. Och under vissa förutsättningar kan ledningarna stärkas med relining.

Investering med stambyte i Stockholm

Carl är byggchef i ett företag som förvärvat ett stort antal hyresfastigheter i Stockholm som byggdes i början av 1970-talet i det så kallade miljonprogrammet. Fastigheterna är allmänt sett i dåligt skick. Ett helt bostadsområde måste rustas upp för att kunna attrahera nya hyresgäster med krav på ett modernt och komfortabelt boende. Stambyte blir helt enkelt en investering för framtiden, men hur ska jobbet gå till utan att befintliga boende ska bli upprörda?

Att genomföra stambyte kräver specialistkunnande. Ett stort antal hantverkare måste involveras och processen måste styras in i minsta detalj. Sådan kompetens finns inte inom Carls eget företag. Han får styrelsens medgivande att lägga ut hela projektet på ett företag som tar hand om hela processen inklusive projektledning. Företaget börjar med att undersöka ledningarnas beskaffenhet och väljer därefter metod för stambytet. Med över femtio års erfarenhet av stambyten vet bolagets medarbetare vilka problem som brukar dyka upp med hyresgäster och andra.

Ta reda på mer om stambyten på stambytenstockholm.nu.