Kategorier
Okategoriserade

Mobila arbetsplattformar – skaffa rätt utbildning

Drömmer du om att få köra lift på arbetet? Att få manövrera olika mobila arbetsplattformar innebär att man också har en kunskap som kan vara guld värd på svenska arbetsplatser – exempelvis inom lager, industrin och byggbranschen. Det handlar emellertid också om att ordet -FÅ- ska uppmärksammas.

För, vill du utföra dessa arbetsuppgifter så måste du också ha ett körkort och delta vid exempelvis en liftutbildning kurs. Gör du det – ja, då kan du ta nästa steg och få exakt det jobb du drömmer om.

Det handlar om ett arbete som sker från hög höjd och bara det kan vara en stor risk och fara. Utöver detta finns även en massa andra risker med arbete från mobila arbetsplattformar. Det gör att det finns lagar, regler och föreskrifter att förhålla sig till och att en av dessa är att man ska ha en adekvat utbildning och ett körkort för att få manövrera och operera exempelvis A1, A3, B1 och B3.

Mobila arbetsplattformar – utbilda dig redan nu

Allt detta ges man om man anmäler sig till en kurs för mobila arbetsplattformar – eller en liftutbildning kurs; allt detta finns över hela Sverige och det handlar, oavsett kurs, om en ganska blygsam kostnad.

Vid en utbildning så blandas teori med praktik. Den första delen fokuserar nästan uteslutande på säkerhet. Vilka risker finns på en arbetsplats, hur kan man minimera dessa – och i vilka situationer bör man vara extra uppmärksam när man opererar exempelvis en saxlift eller en skylift?

Du kan bidra till effektivitet

En annan väsentlig del av utbildningen handlar om att man de facto också får köra en lift och lära sig hur man A) gör detta effektivt och B) på ett säkert sätt. Ser man till det förra så kan man alltså, genom kursen, också bidra till mer effektivitet och därmed också en större vinst på sin arbetsplats. Utöver detta så ges man även kunskaper i att kontrollera liftarna samt i hur föreskrifterna vad gäller säkerhet egentligen ser ut.

En kurs för mobila arbetsplattformar är, genom allt detta, heltäckande och ger dig kunskap för livet – och kunskap som, genom ökad säkerhet, kan rädda liv.

Kategorier
Okategoriserade

Renovering med stambyte i Stockholm

Att tvingas göra stambyte i en fastighet kan ge kalla kårar för både boende och fastighetsägare, men för stambyte i Stockholm finns proffs att tillgå.

När avloppssystemet i en fastighet börjar ge upp till följd av ålderskrämpor eller dåligt underhåll har en fastighetsägare inte många alternativ att välja bland. När problemen börjar dyka upp med diskvatten som inte vill rinna ut tillräckligt snabbt eller när det börjar lukta illa från golvbrunnar, är det bäst att undersöka rörens tillstånd.

Undersökning av rörledningar kan göras med hjälp av en specialkamera som förs in i avloppsledningarna. Bilderna från en sådan inspektion ger besked om det finns problem och i så fall var de är lokaliserade. Ibland kan man slippa undan med att skadade rördelar byts ut samt att rören därefter spolas med varmt vatten och högt tryck. Och under vissa förutsättningar kan ledningarna stärkas med relining.

Investering med stambyte i Stockholm

Carl är byggchef i ett företag som förvärvat ett stort antal hyresfastigheter i Stockholm som byggdes i början av 1970-talet i det så kallade miljonprogrammet. Fastigheterna är allmänt sett i dåligt skick. Ett helt bostadsområde måste rustas upp för att kunna attrahera nya hyresgäster med krav på ett modernt och komfortabelt boende. Stambyte blir helt enkelt en investering för framtiden, men hur ska jobbet gå till utan att befintliga boende ska bli upprörda?

Att genomföra stambyte kräver specialistkunnande. Ett stort antal hantverkare måste involveras och processen måste styras in i minsta detalj. Sådan kompetens finns inte inom Carls eget företag. Han får styrelsens medgivande att lägga ut hela projektet på ett företag som tar hand om hela processen inklusive projektledning. Företaget börjar med att undersöka ledningarnas beskaffenhet och väljer därefter metod för stambytet. Med över femtio års erfarenhet av stambyten vet bolagets medarbetare vilka problem som brukar dyka upp med hyresgäster och andra.

Ta reda på mer om stambyten på stambytenstockholm.nu.