Kategorier
Markarbete

Markentreprenad i Stockholm – ny tomt

För att kunna bygga hus på en ny tomt behövs erfarenhet och maskiner. Varför inte anlita en välrenommerad firma som utför markentreprenad i Stockholm?

Den som lyckats komma över en tomt för att bygga sitt första hus har mycket att se fram emot. Men innan själva bygget kan påbörjas finns en hel del att göra. Marken måste kanske till och med undersökas noggrant. Det är nämligen inte tillrådligt att bygga hus på lösa jordlager. En geotekniker kan behöva konsulteras så att allt under ytan är i sin ordning.

De flesta tomter behöver jämnas ut. Sten och träd behöver röjas undan. Grunden till huset måste grävas ut. Matjorden behöver schaktas undan för att sedan återigen läggas ut som underlag för en gräsmatta eller för odlingsmark. En eller flera diken kan behövas grävas ut för vatten och avlopp samt för el. Och dräneringen för huset måste förberedas.

Markentreprenad i Stockholm – problem med dränering

Axel och Stina har köpt en äldre villa. Efter ett år märker de att det luktar illa av mögel i källaren. Mögel är inte hälsosamt vare sig för människor eller tillhörigheter som förvaras. Paret misstänker att dräneringen inte fungerar. Då blir det nödvändigt att gräva runt huset, men vem gör sådant? Axel letar på internet och hittar en firma som utför kompetent markentreprenad i Stockholm.

En representant från firman föreslår några åtgärder. “Vi börjar med att gräva upp schaktet runt huset och sedan lägger vi in en dräneringsmatta mot källarväggen”. “Förmodligen är dräneringsrören längst ner vid bottenplattan skadade, men de kan vi ersätta med hållbara rör i PVC”, fortsätter han. “Och sedan fyller vi igen schaktet med en singel som släpper igenom vatten från regn och smält snö”. “Men kommer inte hela trädgården att förstöras av era grävmaskiner?” säger Stina. “Nej, efter att vi slutfört arbetet återställer vi marken”, får hon till svar.

Kategorier
Okategoriserade

Renovering med stambyte i Stockholm

Att tvingas göra stambyte i en fastighet kan ge kalla kårar för både boende och fastighetsägare, men för stambyte i Stockholm finns proffs att tillgå.

När avloppssystemet i en fastighet börjar ge upp till följd av ålderskrämpor eller dåligt underhåll har en fastighetsägare inte många alternativ att välja bland. När problemen börjar dyka upp med diskvatten som inte vill rinna ut tillräckligt snabbt eller när det börjar lukta illa från golvbrunnar, är det bäst att undersöka rörens tillstånd.

Undersökning av rörledningar kan göras med hjälp av en specialkamera som förs in i avloppsledningarna. Bilderna från en sådan inspektion ger besked om det finns problem och i så fall var de är lokaliserade. Ibland kan man slippa undan med att skadade rördelar byts ut samt att rören därefter spolas med varmt vatten och högt tryck. Och under vissa förutsättningar kan ledningarna stärkas med relining.

Investering med stambyte i Stockholm

Carl är byggchef i ett företag som förvärvat ett stort antal hyresfastigheter i Stockholm som byggdes i början av 1970-talet i det så kallade miljonprogrammet. Fastigheterna är allmänt sett i dåligt skick. Ett helt bostadsområde måste rustas upp för att kunna attrahera nya hyresgäster med krav på ett modernt och komfortabelt boende. Stambyte blir helt enkelt en investering för framtiden, men hur ska jobbet gå till utan att befintliga boende ska bli upprörda?

Att genomföra stambyte kräver specialistkunnande. Ett stort antal hantverkare måste involveras och processen måste styras in i minsta detalj. Sådan kompetens finns inte inom Carls eget företag. Han får styrelsens medgivande att lägga ut hela projektet på ett företag som tar hand om hela processen inklusive projektledning. Företaget börjar med att undersöka ledningarnas beskaffenhet och väljer därefter metod för stambytet. Med över femtio års erfarenhet av stambyten vet bolagets medarbetare vilka problem som brukar dyka upp med hyresgäster och andra.

Ta reda på mer om stambyten på stambytenstockholm.nu.

Kategorier
Solceller

Solceller på kontors- och fabrikstak

Ett företag som vill stärka sitt varumärke och framstå som miljövänligt kan producera sin egen elektricitet genom att installera solceller på företagets tak.

De flesta företag vill idag stärka sin image och framhålla sig som hållbara och miljövänliga. Ibland kan det vara svårt att tyda deras slogans som kan upplevas som något krampaktigt. För ett företag gäller att ord och handling hänger ihop. Då blir budskapet trovärdigt. Producerande företag kan exempelvis berätta att de lämnat den fossila eran bakom sig.

Hur gör man då för att lämna sitt beroende av fossila energikällor? Ett sätt är att värma upp sina lokaler med värmepump som i sin tur drivs av solenergi. Då förbättras företagets image gentemot marknaden samtidigt som företagets kostnader sänks. Företagets kalkyler blir också säkrare eftersom elkostnaderna inte kommer att fluktuera från den ena dagen till den andra.

Solceller och produktkalkyler

Andreas arbetar som ekonomichef i ett företag som tillverkar livsmedel som säljs via handelns frysdiskar. Företagets förpackningar hjälper till att bygga upp bolagets varumärke. Och visst vill företaget framstå som ett modernt och hållbart företag. Andreas har dock ett annat problem eftersom han ansvarar för företagets produktkalkyler. Kostnaderna för energi utgör en väsentlig del av produktkostnaden. Inte minst kostar det att frysa in produkter.

Vid ett ledningsgruppsmöte meddelar han att försäljningspriserna måste höjas. Försäljningschefen går i taket. “Vi har ju precis lämnat in offerter till två detaljhandelskedjor”, förklarar han. “Vad är det som gör att våra produktkalkyler inte håller och hur löser vi problemet?” frågar företagets VD. Andreas har bra på fötterna och förklarar: “Mitt förslag är att vi undersöker förutsättningarna att producera egen elektricitet på våra tak genom att installera solceller”. “Då kommer vi att få bättre grepp om våra produktkostnader och mina kalkyler blir säkrare”, fortsätter han. “Dessutom kommer vi att framstå som ett miljövänligt företag”.

Hitta passande solceller för dina behov hos https://www.solarwork.se/.