Kategorier
Okategoriserade

Renovering med stambyte i Stockholm

Att tvingas göra stambyte i en fastighet kan ge kalla kårar för både boende och fastighetsägare, men för stambyte i Stockholm finns proffs att tillgå.

När avloppssystemet i en fastighet börjar ge upp till följd av ålderskrämpor eller dåligt underhåll har en fastighetsägare inte många alternativ att välja bland. När problemen börjar dyka upp med diskvatten som inte vill rinna ut tillräckligt snabbt eller när det börjar lukta illa från golvbrunnar, är det bäst att undersöka rörens tillstånd.

Undersökning av rörledningar kan göras med hjälp av en specialkamera som förs in i avloppsledningarna. Bilderna från en sådan inspektion ger besked om det finns problem och i så fall var de är lokaliserade. Ibland kan man slippa undan med att skadade rördelar byts ut samt att rören därefter spolas med varmt vatten och högt tryck. Och under vissa förutsättningar kan ledningarna stärkas med relining.

Investering med stambyte i Stockholm

Carl är byggchef i ett företag som förvärvat ett stort antal hyresfastigheter i Stockholm som byggdes i början av 1970-talet i det så kallade miljonprogrammet. Fastigheterna är allmänt sett i dåligt skick. Ett helt bostadsområde måste rustas upp för att kunna attrahera nya hyresgäster med krav på ett modernt och komfortabelt boende. Stambyte blir helt enkelt en investering för framtiden, men hur ska jobbet gå till utan att befintliga boende ska bli upprörda?

Att genomföra stambyte kräver specialistkunnande. Ett stort antal hantverkare måste involveras och processen måste styras in i minsta detalj. Sådan kompetens finns inte inom Carls eget företag. Han får styrelsens medgivande att lägga ut hela projektet på ett företag som tar hand om hela processen inklusive projektledning. Företaget börjar med att undersöka ledningarnas beskaffenhet och väljer därefter metod för stambytet. Med över femtio års erfarenhet av stambyten vet bolagets medarbetare vilka problem som brukar dyka upp med hyresgäster och andra.

Ta reda på mer om stambyten på stambytenstockholm.nu.