Kategorier
Markarbete

Markentreprenad i Stockholm – ny tomt

För att kunna bygga hus på en ny tomt behövs erfarenhet och maskiner. Varför inte anlita en välrenommerad firma som utför markentreprenad i Stockholm?

Den som lyckats komma över en tomt för att bygga sitt första hus har mycket att se fram emot. Men innan själva bygget kan påbörjas finns en hel del att göra. Marken måste kanske till och med undersökas noggrant. Det är nämligen inte tillrådligt att bygga hus på lösa jordlager. En geotekniker kan behöva konsulteras så att allt under ytan är i sin ordning.

De flesta tomter behöver jämnas ut. Sten och träd behöver röjas undan. Grunden till huset måste grävas ut. Matjorden behöver schaktas undan för att sedan återigen läggas ut som underlag för en gräsmatta eller för odlingsmark. En eller flera diken kan behövas grävas ut för vatten och avlopp samt för el. Och dräneringen för huset måste förberedas.

Markentreprenad i Stockholm – problem med dränering

Axel och Stina har köpt en äldre villa. Efter ett år märker de att det luktar illa av mögel i källaren. Mögel är inte hälsosamt vare sig för människor eller tillhörigheter som förvaras. Paret misstänker att dräneringen inte fungerar. Då blir det nödvändigt att gräva runt huset, men vem gör sådant? Axel letar på internet och hittar en firma som utför kompetent markentreprenad i Stockholm.

En representant från firman föreslår några åtgärder. “Vi börjar med att gräva upp schaktet runt huset och sedan lägger vi in en dräneringsmatta mot källarväggen”. “Förmodligen är dräneringsrören längst ner vid bottenplattan skadade, men de kan vi ersätta med hållbara rör i PVC”, fortsätter han. “Och sedan fyller vi igen schaktet med en singel som släpper igenom vatten från regn och smält snö”. “Men kommer inte hela trädgården att förstöras av era grävmaskiner?” säger Stina. “Nej, efter att vi slutfört arbetet återställer vi marken”, får hon till svar.